PERSONVERNERKLÆRING

Fjordkraft ønsker å beskytte ditt privatliv. Det er viktig for oss at du er klar over hvilken informasjon vi samler inn om deg, hvordan informasjonen samles inn og hvordan vi bruker dine personopplysninger, i forbindelse med bruken av [Fjordkraft PULS] (heretter kalt "tjenesten"). Denne personvererklæringen forklarer nettopp det. Den beskriver også dine rettigheter i forhold til oss og hvordan du utøver disse. Det er viktig at du leser og forstår denne personvernerklæringen før du bruker tjenesten.

Personopplysninger som vi samler inn

Informasjon du gir oss. Vi mottar og lagrer all informasjon du gir oss. Når du registrerer en brukerkonto i tjenesten, samler vi for eksempel inn personopplysninger, som navn, adresse, mobilnummer og e-postadresse. Vi samler også inn informasjon du gir til oss angående husstanden din, for eksempel oppvarmingstype, boareal og lignende. Du kan velge å ikke gi oss bestemt informasjon, men dette kan medføre at du ikke får registrert en konto eller ikke kan dra nytte av alle funksjonene i tjenesten. Informasjon vi samler om deg. Når du bruker tjenesten, vil vi samle inn opplysninger om husstanden fra din strømmåler og fra sensorer du har koblet til enhetene dine, eller andre kilder i hjemmet ditt som er du har koblet til tjenesten, for eksempel termostater. Informasjon som er samlet inn fra slike kilder, kan inneholde opplysninger om strømforbruk, type husholdning, postnummer og plassering av ditt forsyningspunkt og informasjon om temperatur. Vi kan også komme til å samle inn informasjon om din bruk av tjenesten, f.eks. hvordan du bruker tjenesten, inkludert tjenestens respons- og lastetider samt innstillinger

Hva vi gjør med dine personopplysninger

Fjordkraft behandler personopplysninger for følgende formål og basert på følgende rettslige grunnlag:
  • For å registrere din konto. Vi behandler dine personopplysninger for å opprette brukerkontoen din. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen (dvs. hvorfor databehandlingen er nødvendig) er å inngå et avtaleforhold med deg om tjenesten.
  • For å levere tjenesten til deg. Vi behandler data knyttet til din husholding og ditt strømforbruk, for å gi deg informasjon og analyse av strømforbruket. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg.
  • For å kommunisere med deg. Vi kan komme til å bruke dine personopplysninger til å sende deg varsler eller servicemeldinger om strømforbruket. Vi kan også bruke dataene dine til å sende deg viktig informasjon om tjenesten. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg. Hvis du ikke ønsker å motta slike varsler eller meldinger, kan du slå av varsler i kontoinnstillingene dine.
  • Å utvikle og forbedre tjenesten. Vi kan komme til å bruke aggregerte og ikke-personlige opplysninger (ikke relatert til deg spesifikt) for å utvikle og forbedre tjenesten, inkludert for feilsøking, dataanalyse, testing, forskning og statistiske formål.

Informasjon vi deler

Vi kan komme til å overføre til eller dele dine personopplysninger med våre leverandører og underleverandører for utførelsen av våre kontraktsforpliktelser med deg og for de andre formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Våre leverandører og underleverandører er ikke autorisert av oss til å bruke eller utlevere dine personopplysninger, med unntak av det som er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller for å overholde rettslige forpliktelser. Tjenesten er for eksempel utviklet og levert av Eliq AB, et selskap registrert i Sverige med svenskt firma nummer 556763-2699, på vegne av Fjordkraft. I tillegg kan informasjon om deg utleveres dersom vi er pålagt å gjøre det i henhold til lov eller rettslig prosess, eller til offentlige myndigheter i samsvar med en gyldig forespørsel. Vær oppmerksom på at vi ikke vil selge dine perssonopplysninger til tredjeparter, med mindre vi har din tillatelse til å gjøre det

Hvor vi lagrer dine personopplysninger

Vi behandler dataene dine innen EU/EØS. Dataene vil ikke overføres til, eller behandles, utenfor EU / EØS.

Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi beholder kun dine data så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg, det vil si så lenge du har en aktiv konto for bruk av tjenesten. Vi kan imidlertid beholde dataene i en lengre periode dersom vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lovbestemte oppbevaringsplikter.

Cookies/Informasjonskapsler

Som mange selskaper bruker vi "cookies" eller informasjonskapsler og lignende teknologier. Cookies og lignende brukes bare til å lagre kontoinnstillingene dine (for eksempel lokasjonssinnstillinger, e-post, passord eller varselinnstillinger) og til å spore bruken av tjenesten for å få et bedre bilde på hvordan vi kan forbedre tjenesten.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og kan kreve en gratis kopi. Du har også rett til å få gale opplysninger om deg korrigert, og du kan i noen tilfeller be oss om å slette dine personopplysninger, for eksempel hvis personopplysningene ikke lenger er nødvendige for det formål de ble samlet inn. Du kan også motsette deg at bestemte personopplysninger om deg blir behandlet og be om at behandlingen av dine personopplysninger begrenses. Vær oppmerksom på at begrensning eller sletting av personopplysninger kan føre til at vi ikke kan levere tjenesten til deg. Du har også rett til å motta dine personopplysninger i maskinlesbart format og få dataene overført til en annen part som er ansvarlig for databehandling.

Sikkerhet

Fjordkraft bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personopplysninger mot tap og for å beskytte dem mot uautoriserte personers tilgang. Vi gjennomgår regelmessig våre sikkerhetsrutiner for å sikre at våre systemer er sikre og beskyttet.

Oppdateringer av vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen kan komme til å bli oppdateret jevnlig for å gjenspeile endringer i tjenesten eller vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i personvernreglene våre og angi nederst i personvernreglene når den sist ble oppdatert.

Hvordan kontakte oss

Fjordkraft AS er registrert i det norske foretaksretisteret med organisasjonsnummer 976 944 682 og med hovedkontor i Folke Bernadottes vei 38, 5147 Fyllingdalen, Norge. Fjordkraft AS er det ansvarlige selskapet (behandlingsansvarlig) for behandling av dine personopplysninger som beskrevet ovenfor. Fjordkraft er underlagt norsk personvernlovgivning, inkludert den norske implementeringen av GDPR. Du kan alltid kontakte oss når det gjelder personvern og beskyttelse av personopplysninger ved å sende en e-post til [EMAIL]. Du kan også rapportere klager angående behandlingen til Datatilsynet.